[1]
Salonen, T. och Panican, A. 2023. Kompetensprofilen hos undervisande personal på socionomutbildningar: En strategisk fråga för socionomfältet. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 2 (jan. 2023), 209–233. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4614.