[1]
Avby, G. och Melke, A. 2023. Socialtjänsten som en hållbar kunskapsorganisation: Från vision till verklighet?. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 2 (jan. 2023), 195–207. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4613.