[1]
Bergman, A.-S., Järkestig Berggren, U. och Arnesson, K. 2024. ”Andra ögon idag?” : - Socialtjänstens hantering av barnavårdsutredningar om våldsutsatthet. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 3 (jan. 2024), 739–758. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4580.