[1]
Liebenstein Gegner, H. och Denvall, V. 2024. Utvecklingsarbete som styrteknik: – en analys av hur utvecklingsledare erfar makt i de regionala stöd- och samverkansstrukturerna. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 3 (jan. 2024), 719–738. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4496.