[1]
Ponnert, L. 2023. Mellan rättslig reglering och professionell logik:  – att hantera orosanmälningar om våld i barnavården. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 1 (maj 2023), 415–434. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4463.