[1]
Tjulin, Åsa, Krasser, P. och Klockmo, C. 2023. Den vetenskapande socialtjänsten: - hur en social medieplattform kan göra vardagens verkstad till vetenskap. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 2 (okt. 2023), 649–660. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4451.