[1]
Lind, J. 2023. Barnets bästa vid assisterad befruktning: - bedömning av föräldrapotential vid behandling med och utan donerade könsceller. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 2 (okt. 2023), 605–626. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4442.