[1]
Johansson, J., Marekovic, A.-M. och Söderqvist Forkby, Åsa 2023. Mellan empowerment och disempowerment: - koordinerande arbete för nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden inom lokal aktiveringspolitik. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 2 (okt. 2023), 583–603. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4421.