[1]
Spånberger Weitz, Y. och Hagström, M. 2022. Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten : – erfarenheter från en riktad undervisningsinsats. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 1 (juli 2022), 71–90. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4415.