[1]
Nilsson, A., Gunnarsson, J., Borgström, A. och Brandt, I. 2022. Lyrik. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4 (juni 2022), 523–526. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4373.