[1]
Hansson, K. 2022. Att hålla ihop det sociala arbetet: Hur covid-19-pandemin påverkade tre olika civilsamhällesorganisationer. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4 (juni 2022), 499–516. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4371.