[1]
Lundberg, S. 2022. Rekrytera och behålla personal i den kommunala äldreomsorgen under covid-19. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4 (juni 2022), 477–497. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4370.