[1]
Holmström, E. och Andersson, K. 2022. Erfarenheter av krishantering i biståndshandläggningsmöten med äldre personer under covid-19 pandemin: En kvalitativ intervjustudie. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4 (juni 2022), 455–475. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4369.