[1]
Alftberg, Åsa 2022. ”Tidigare sa vi: Vad behöver ni hjälp med? Nu är det mer: Hur mår ni?”: Anhörigkonsulenters upplevelser av stöd till anhöriga under covid-19-pandemin. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4 (juni 2022), 439–453. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4368.