[1]
Björngren Cuadra, C. och Cuadra, S. 2022. Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemin: Osäkerhet, reglering och kontroll av rummet. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4 (juni 2022), 417–438. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4367.