[1]
Tideman, M. och Aspling, J. 2022. Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 4 (juni 2022), 393–415. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4366.