[1]
Karlsson, P., Oscarsson, L. , Segnestam Larsson, O. och Wollter, F. 2022. Enhetschefers syn på kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 2 (juli 2022). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4256.