[1]
Lunneblad, J. 2022. Mellan kontroll och ansvarsgörande: En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 2 (juli 2022). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4255.