[1]
Ulmestig, R. och Panican, A. 2022. Samverkan med konkurrerande kunskapsanspråk inom lokal aktiveringspolitik. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 2 (juli 2022). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4253.