[1]
Höglund, P., Forkby, T. och Johansson, J. 2023. Den mätande socialtjänsten : – användning av individbaserad systematisk uppföljning av insatser. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 2 (okt. 2023), 541–561. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4218.