[1]
Enell, S. och Allgurin, M. 2024. Villkorad normalitet: – berättelser om det (o)normala under och efter placering på särskilt ungdomshem. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 3 (jan. 2024), 701–718. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4204.