[1]
Staaf, A. och Björkhagen Turesson, A. 2023. Kriminalvården och Barnkonventionen. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 2 (okt. 2023), 519–540. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4169.