[1]
Blom Nilsson, M. 2023. Har problemen blivit värre? – en analys av hur problem med och hjälpbehov för psykisk hälsa, alkohol-och narkotikaanvändning förändrats över tid för socialtjänstens klienter. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 1 (maj 2023), 477–498. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4115.