[1]
Johansson, S. och Liljegren, A. 2021. Socialtjänsten som granskningsobjekt: Politikers och tjänstemäns användning av Öppna jämförelser. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 1 (sep. 2021), 3–28. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4082.