[1]
Börjesson, A. och Hedin, U.-C. 2021. Nya böcker. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 1 (sep. 2021), 119–127. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4079.