[1]
Amcoff, J. 2021. Socialbidragstagares flytt mellan storstad och avfolkningsbygd: Social dumpning eller problemanhoppning i förorten?. Socialvetenskaplig tidskrift. 28, 1 (sep. 2021), 29–50. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4073.