[1]
Helmersson, S., Vallström, M. och Vallström, M. 2024. De ensamkommandes ensamhet : – Unga migranters röster om exkludering och förutsättningar för integration i två norrländska landsbygdskommuner. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 3 (jan. 2024), 681–699. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4041.