[1]
Lauri, M. och H. Jönsson, J. 2021. Rustad för morgondagen? Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument. Socialvetenskaplig tidskrift. 27, 3-4 (apr. 2021), 269–290. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3665.