[1]
Mulinari, P., Tahvilzadeh, N. och Kings, L. 2021. Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin. Socialvetenskaplig tidskrift. 27, 3-4 (apr. 2021). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3664.