[1]
Pålsson, D. och Wiklund, S. 2022. Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 1 (okt. 2022).