[1]
Siverskog, A. och Jönson, H. 2020. Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning. Socialvetenskaplig tidskrift. 27, 1 (dec. 2020), 91–110. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.1.3414.