[1]
Harnett, T. 2020. Utifrån ålder eller behov? – Ålder som organiserande princip för stödinsatser till äldre. Socialvetenskaplig tidskrift. 26, 3-4 (jan. 2020), 303–322. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.3-4.3092.