[1]
Lundström, T. och Sallnäs, M. 2020. Barnskyddets innersta kärna: – om tvångsplaceringar som motiveras av barns hemförhållanden. Socialvetenskaplig tidskrift. 26, 3-4 (jan. 2020), 283–302. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.3-4.3091.