[1]
Stranz, H., Bergmark, Åke och Lundström, T. 2020. På olika villkor? – extern samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig tidskrift. 26, 2 (jan. 2020), 131–152. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.2.3083.