[1]
Jonsson, T.B. 2016. lmplementering av arbetslinjen inom sjukförsäkringen - konsekvenser för invandrarklienter. Socialvetenskaplig tidskrift. 3, 3 (jan. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.1996.3.3.2981.