[1]
Lindqvist, R. och Bygren, L.O. 2016. Arbetsrehabilitering av arbetslösa långtidssjuka kvinnor Informellt socialt stöd vid myndighetskontakter. Socialvetenskaplig tidskrift. 4, 2 (jan. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.2.2953.