[1]
Gunnarsson, E. 2016. Kvinnors fattigdom – könsperspektivet i forskningen om socialbidrag och fattigdom. Socialvetenskaplig tidskrift. 7, 1-2 (feb. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2000.7.1-2.2825.