[1]
Svedberg, G. 2016. Sjuksköterskors berättelser om rädsla inom psykiatrisk vård före moderna psykofarmaka. Socialvetenskaplig tidskrift. 8, 1-2 (feb. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.1-2.2782.