[1]
Minas, R. 2016. Att skilja »agnar från vetet« – telefonmottagningarnas organisation och selektion av socialbidragsförfrågningar. Socialvetenskaplig tidskrift. 8, 3 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.3.2773.