[1]
Edebalk, P.G. 2016. Bismarck och de första socialförsäkringarna. Socialvetenskaplig tidskrift. 10, 4 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.4.2649.