[1]
Bergmark, Åke och Lundström, T. 2016. Det sociala arbetets viktigaste resurs? Om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig tidskrift. 11, 2 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.2.2642.