[1]
Hjort, T. 2016. Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi – ett svagt utvecklat fält. Socialvetenskaplig tidskrift. 12, 1 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.1.2627.