[1]
Johansson, S. 2016. Socialtjänstens organisation som forskningsobjekt. Socialvetenskaplig tidskrift. 12, 2-3 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2625.