[1]
Wiklund, S. 2016. Social barnavård i nya former. Om marknadsorientering inom barnavårdsarbetet. Socialvetenskaplig tidskrift. 12, 2-3 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2624.