[1]
Bragesjö, F. och Hallberg, M. 2016. Vetenskaplig kunskap som problem för beslutsfattare och praktiker? Exemplet mässlingsvaccination. Socialvetenskaplig tidskrift. 13, 3 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2601.