[1]
Billquist, L. och Johnsson, L. 2016. Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte. Socialvetenskaplig tidskrift. 14, 1 (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.1.2595.