[1]
Bergmark, Åke och Minas, R. 2016. Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter? Om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kommun. Socialvetenskaplig tidskrift. 14, 2-3 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.2-3.2587.