[1]
Agerström, J., Carlsson, R., Ekehammar, B. och Rooth, D.-O. 2016. Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga. Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2574.