[1]
Kalonaityte, V., Kawesa, V. och Tedros, A. 2016. Svarta(s) strategier: att hantera rasism och diskriminering som svart svensk. Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2573.