[1]
Vist, G. 2016. Rasisme og diskriminering: komplekse begrep med mange innhold. Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2571.